1. školní den

Prázdniny utekly jako voda

a my se na vás budeme těšit v pondělí 4. 9. 2017 :-).

 

Srdečně vás zveme na 1. informativní schůzku, která se bude konat

v úterý 5. září 2017 od 16.00 hod. v jídelně školy.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018

Ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice p. o., Lužnice 109, 379 01 Třeboň jako příslušný správní orgán podle § 34, § 165 odstavec 2 písmeno b) a v souladu s § 183 zákona číslo 561/2004 sbírky, (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem číslo 500/2004 sbírky, o správním řádu, rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 takto:

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 se přijímají tito uchazeči:

 

ZSaMS-LUZ-36–2017 č.1

ZSaMS-LUZ-37–2017 č.2

ZSaMS-LUZ-38–2017 č.3

ZSaMS-LUZ-39–2017 č.4

 

 

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 se nepřijímají tito uchazeči:

 

ZSaMS-LUZ-40–2017 č.5

ZSaMS-LUZ-41–2017 č.6

Přijatí žáci pro školní rok 2017/2018

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání

   Ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice p. o. jako příslušný správní orgán podle §165 odstavec 2 písmeno e) a §183 zákona číslo 561/2004 sbírky,(školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem číslo 500/2004 sbírky, správní řád, v platném znění, rozhodla podle §36 a §46 školského zákona takto:

k základnímu vzdělávání se do 1. ročníku (školní rok 2017/2018) přijímají tito uchazeči:


ZSaMS-Luz-23-2017-1

ZSaMS-Luz-24-2017-2

ZSaMS-Luz-25-2017-3

ZÁPIS DO MŚ

 

Zápis dětí do mateřské školy Lužnice, 

se uskuteční ve dnech 2. - 4. 5. 2017  

ve třídě mateřské školy vždy od  8.00  do 10. 00 hodin.

 

Toto je zároveň termín pro odevzdání veškerých potřebných písemností:

  • Žádost o přijetí včetně kritérií pro přijetí
  • Evidenční list dítěte s lékařským potvrzením
  • Přihláška ke stravování

Později odevzdané materiály nemusí být zahrnuty do řádného zápisu.

Formuláře k vyplnění  si můžete od 18. 4. 2017  vyzvednout v mateřské školy.

 

Pro děti, které do 31.8.2017 dosáhnou věku 5 let, je od 1. 9.2017 předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad školní docházky.

První krok k otevírání jara

ZAHRADNÍKŮV (K)ROK

Začínáme rok prvním krokem

Srdečně vás zveme na společnou pracovní sobotu, díky níž založíme záhony, kompost a začneme probouzet zahradu u školy k novému životu…

 

Budeme se na vás těšit v sobotu 25. 3. v 9.00 hod. na zahradě u školy!

 

Zápis do první třídy

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2017-2018

se bude konat 5. dubna 2017 od 14.00 hod. do 16 hod. v učebně ZŠ.

Povinná školní docházka ve školním roce 2017 – 2018 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2011.

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží:


- rodný list dítěte
- vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. třídy (možno vyplnit i na místě)
- občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců
- v případě odkladu povinné školní docházky i doporučení PPP a pediatra

Další informace