Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice p. o., Lužnice 109, 379 01 Třeboň jako příslušný správní orgán podle § 34, § 165 odstavec 2 písmeno b) a v souladu s § 183 zákona číslo 561/2004 sbírky, (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem číslo 500/2004 sbírky, o správním řádu, rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 takto:

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 se přijímají tito uchazeči:

 

ZSaMS-LUZ-49–2018 č.1

ZSaMS-LUZ-50–2018 č.2

ZSaMS-LUZ-51–2018 č.3

ZSaMS-LUZ-52–2018 č.4

ZSaMS-LUZ-53–2018 č.5

Přijatí žáci do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání

   Ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice p. o. jako příslušný správní orgán podle §165 odstavec 2 písmeno e) a §183 zákona číslo 561/2004 sbírky,(školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem číslo 500/2004 sbírky, správní řád, v platném znění, rozhodla podle §36 a §46 školského zákona takto:

k základnímu vzdělávání se do 1. ročníku (školní rok 2018/2019) přijímají tito uchazeči:


ZSaMS-Luz-26-2018 - č.1

ZSaMS-Luz-27-2018 - č.2

ZSaMS-Luz-28-2018 - č.3

ZsaMS-Luz-29-2018 – č.4

Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy Lužnice, 

se uskuteční ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2018  

ve třídě mateřské školy vždy od  8.00  do 10. 00 hodin.

Toto je zároveň termín pro odevzdání veškerých potřebných písemností:

  • Žádost o přijetí včetně kritérií pro přijetí
  • Evidenční list dítěte s lékařským potvrzením
  • Přihláška ke stravování

Později odevzdané materiály nemusí být zahrnuty do řádného zápisu.

Formuláře k vyplnění  si můžete od 18. 4. 2018  vyzvednout v mateřské škole.

Pro děti, které do 31.8.2018 dosáhnou věku 5 let, je od 1. 9.2018 předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad školní docházky.

Zápis do 1. třídy ZŠ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Dne 4. dubna 2018

se v době od 14.00 hodin do 16.00 hodin

koná v Základní škole Lužnice

zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2018/2019.

Den otevřených dveří : 27. 3. 2018 v čase od 8.00-11.40h.

Poučení: V případě nemoci či jiných závažných důvodů je možno s ředitelkou školy sjednat individuální termín zápisu.

1. školní den

Prázdniny utekly jako voda

a my se na vás budeme těšit v pondělí 4. 9. 2017 :-).

 

Srdečně vás zveme na 1. informativní schůzku, která se bude konat

v úterý 5. září 2017 od 16.00 hod. v jídelně školy.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018

Ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice p. o., Lužnice 109, 379 01 Třeboň jako příslušný správní orgán podle § 34, § 165 odstavec 2 písmeno b) a v souladu s § 183 zákona číslo 561/2004 sbírky, (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem číslo 500/2004 sbírky, o správním řádu, rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 takto:

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 se přijímají tito uchazeči:

 

ZSaMS-LUZ-36–2017 č.1

ZSaMS-LUZ-37–2017 č.2

ZSaMS-LUZ-38–2017 č.3

ZSaMS-LUZ-39–2017 č.4

 

 

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 se nepřijímají tito uchazeči:

 

ZSaMS-LUZ-40–2017 č.5

ZSaMS-LUZ-41–2017 č.6

Další informace