První krok k otevírání jara

ZAHRADNÍKŮV (K)ROK

Začínáme rok prvním krokem

Srdečně vás zveme na společnou pracovní sobotu, díky níž založíme záhony, kompost a začneme probouzet zahradu u školy k novému životu…

 

Budeme se na vás těšit v sobotu 25. 3. v 9.00 hod. na zahradě u školy!

 

Zápis do první třídy

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2017-2018

se bude konat 5. dubna 2017 od 14.00 hod. do 16 hod. v učebně ZŠ.

Povinná školní docházka ve školním roce 2017 – 2018 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2011.

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží:


- rodný list dítěte
- vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. třídy (možno vyplnit i na místě)
- občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců
- v případě odkladu povinné školní docházky i doporučení PPP a pediatra

Pozvánka na informativní schůzku

Všechny rodiče srdečně zveme na informativní schůzku týkající se realizace přírodní zahrady.

Setkání proběhne pod vedením zahradního architekta p. Ing. Jana Makovičky a dalšího odborníka pí Mgr. Lady Čuříkové.

Schůzka se bude konat už tento čtvrtek 9.3. v 16 hod. ve třídě ZŠ.    

Budete seznámeni:

  • s úspěšným schválením projektu „Zahradníkův      (k)rok“
  • s harmonogramem připravovaných brigád a prací …
  • prostě s tím, co nás čeká, abychom společnými silami přispěli k zútulnění přírodního prostoru kolem školní budovy pro nás všechny a hlavně pro naše děti!

Byli bychom rádi za velkou účast, abychom se společně domluvili na některých krocích realizace.

Předem děkujeme za účast J.

Akce na BŘEZEN

akce na měsíc březen:

9.3. – v 16.00 – informativní schůzka s rodiči ohledně projektu týkající se jarních prací na Přírodní zahradě

14.3. – Předškoláci ve škole – děti z MŠ se půjdou podívat na výuku do ZŠ a vyzkouší si různé úkoly –dopo

14.3. - okresní kolo v recitační soutěži - zúčastní se výherci ze školního kola

16.3. – fotografování přihlášených dětí – začátek v 8.00h. (pí Petrželová)

24.3. – Noc s Andersenem s přespáním ve škole – Od rána bude projektový den zaměřený   na toto téma

               Tento rok téma – „MOŘEPLAVCI“ – už si můžete připravovat převleky J

25.3. So – 1. brigáda na školní zahradě

29.3. – Den otevřených dveří v ZŠ

 

Maškarní karneval

Maškarní karneval nezahálí ani u nás. V MŠ bude 28. 2. 2017 a v ŠD hned den následující, tj. 1. 3. 2017.

 

Připravujte masky, začínáme. Přijďte se pobavit a zasoutěžit si ;-). 

Beseda o ptáčcích a tvořivá dílna

ZVEME VÁS NA BESEDU O PTÁCÍCH

A NA TVOŘIVOU DÍLNIČKU

                        Dozvíte se vše důležité o okřídlených návštěvnících krmítek, vyrobíte ptačí budku, která poskytne útočiště ptáčkům a strávíte s rodinou příjemné odpoledne v příjemném prostředí.

Těšíme se na Vás 16.2.201715:30 v naší škole

Další informace