Pozvánka na informativní schůzku

Všechny rodiče srdečně zveme na informativní schůzku týkající se realizace přírodní zahrady.

Setkání proběhne pod vedením zahradního architekta p. Ing. Jana Makovičky a dalšího odborníka pí Mgr. Lady Čuříkové.

Schůzka se bude konat už tento čtvrtek 9.3. v 16 hod. ve třídě ZŠ.    

Budete seznámeni:

  • s úspěšným schválením projektu „Zahradníkův      (k)rok“
  • s harmonogramem připravovaných brigád a prací …
  • prostě s tím, co nás čeká, abychom společnými silami přispěli k zútulnění přírodního prostoru kolem školní budovy pro nás všechny a hlavně pro naše děti!

Byli bychom rádi za velkou účast, abychom se společně domluvili na některých krocích realizace.

Předem děkujeme za účast J.

Akce na BŘEZEN

akce na měsíc březen:

9.3. – v 16.00 – informativní schůzka s rodiči ohledně projektu týkající se jarních prací na Přírodní zahradě

14.3. – Předškoláci ve škole – děti z MŠ se půjdou podívat na výuku do ZŠ a vyzkouší si různé úkoly –dopo

14.3. - okresní kolo v recitační soutěži - zúčastní se výherci ze školního kola

16.3. – fotografování přihlášených dětí – začátek v 8.00h. (pí Petrželová)

24.3. – Noc s Andersenem s přespáním ve škole – Od rána bude projektový den zaměřený   na toto téma

               Tento rok téma – „MOŘEPLAVCI“ – už si můžete připravovat převleky J

25.3. So – 1. brigáda na školní zahradě

29.3. – Den otevřených dveří v ZŠ

 

Maškarní karneval

Maškarní karneval nezahálí ani u nás. V MŠ bude 28. 2. 2017 a v ŠD hned den následující, tj. 1. 3. 2017.

 

Připravujte masky, začínáme. Přijďte se pobavit a zasoutěžit si ;-). 

Beseda o ptáčcích a tvořivá dílna

ZVEME VÁS NA BESEDU O PTÁCÍCH

A NA TVOŘIVOU DÍLNIČKU

                        Dozvíte se vše důležité o okřídlených návštěvnících krmítek, vyrobíte ptačí budku, která poskytne útočiště ptáčkům a strávíte s rodinou příjemné odpoledne v příjemném prostředí.

Těšíme se na Vás 16.2.201715:30 v naší škole

Projekt "Zahradníkův (k)rok"

Na konci října 2016 jsme podávali žádost o dotaci do "Nadace partnerství - Zelené oázy". Projekt dostal název "Zahradníkův (k)rok". Jeho cílem je návrh úprav stávající zahrady a doplnění novými herními, vegetačními i společenskými prvky v přírodním stylu tak, aby zahrada mohla být lépe využívána ve vzdělávacím procesu, ale i jako funkční veřejný prostor. 

Ve velké konkurenci mezi stovkami organizací se nám podařilo proniknout až k vítězství a náš projekt byl vybrán do desítkou schválených žádostí.

Jsme za to velice rádi a teď je vše jen a jen na nás, jak se s touto výzvou utkáme.

Běh Lužnicí

Akce se vydařila, počasí nám přálo :-).

Všem sporotovcům i fanouškům děkujeme za účast. Vítězům blahopřejeme!!!

Děkujeme všem, kteří akci "Běh Lužnicí" podpořili. Jejich seznam naleznete v detailu zprávy.

Číst dál...

Další informace