Přijatí žáci pro školní rok 2017/2018

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání

   Ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice p. o. jako příslušný správní orgán podle §165 odstavec 2 písmeno e) a §183 zákona číslo 561/2004 sbírky,(školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem číslo 500/2004 sbírky, správní řád, v platném znění, rozhodla podle §36 a §46 školského zákona takto:

k základnímu vzdělávání se do 1. ročníku (školní rok 2017/2018) přijímají tito uchazeči:


ZSaMS-Luz-23-2017-1

ZSaMS-Luz-24-2017-2

ZSaMS-Luz-25-2017-3

ZÁPIS DO MŚ

 

Zápis dětí do mateřské školy Lužnice, 

se uskuteční ve dnech 2. - 4. 5. 2017  

ve třídě mateřské školy vždy od  8.00  do 10. 00 hodin.

 

Toto je zároveň termín pro odevzdání veškerých potřebných písemností:

  • Žádost o přijetí včetně kritérií pro přijetí
  • Evidenční list dítěte s lékařským potvrzením
  • Přihláška ke stravování

Později odevzdané materiály nemusí být zahrnuty do řádného zápisu.

Formuláře k vyplnění  si můžete od 18. 4. 2017  vyzvednout v mateřské školy.

 

Pro děti, které do 31.8.2017 dosáhnou věku 5 let, je od 1. 9.2017 předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad školní docházky.

První krok k otevírání jara

ZAHRADNÍKŮV (K)ROK

Začínáme rok prvním krokem

Srdečně vás zveme na společnou pracovní sobotu, díky níž založíme záhony, kompost a začneme probouzet zahradu u školy k novému životu…

 

Budeme se na vás těšit v sobotu 25. 3. v 9.00 hod. na zahradě u školy!

 

Zápis do první třídy

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2017-2018

se bude konat 5. dubna 2017 od 14.00 hod. do 16 hod. v učebně ZŠ.

Povinná školní docházka ve školním roce 2017 – 2018 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2011.

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží:


- rodný list dítěte
- vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. třídy (možno vyplnit i na místě)
- občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců
- v případě odkladu povinné školní docházky i doporučení PPP a pediatra

Pozvánka na informativní schůzku

Všechny rodiče srdečně zveme na informativní schůzku týkající se realizace přírodní zahrady.

Setkání proběhne pod vedením zahradního architekta p. Ing. Jana Makovičky a dalšího odborníka pí Mgr. Lady Čuříkové.

Schůzka se bude konat už tento čtvrtek 9.3. v 16 hod. ve třídě ZŠ.    

Budete seznámeni:

  • s úspěšným schválením projektu „Zahradníkův      (k)rok“
  • s harmonogramem připravovaných brigád a prací …
  • prostě s tím, co nás čeká, abychom společnými silami přispěli k zútulnění přírodního prostoru kolem školní budovy pro nás všechny a hlavně pro naše děti!

Byli bychom rádi za velkou účast, abychom se společně domluvili na některých krocích realizace.

Předem děkujeme za účast J.

Akce na BŘEZEN

akce na měsíc březen:

9.3. – v 16.00 – informativní schůzka s rodiči ohledně projektu týkající se jarních prací na Přírodní zahradě

14.3. – Předškoláci ve škole – děti z MŠ se půjdou podívat na výuku do ZŠ a vyzkouší si různé úkoly –dopo

14.3. - okresní kolo v recitační soutěži - zúčastní se výherci ze školního kola

16.3. – fotografování přihlášených dětí – začátek v 8.00h. (pí Petrželová)

24.3. – Noc s Andersenem s přespáním ve škole – Od rána bude projektový den zaměřený   na toto téma

               Tento rok téma – „MOŘEPLAVCI“ – už si můžete připravovat převleky J

25.3. So – 1. brigáda na školní zahradě

29.3. – Den otevřených dveří v ZŠ

 

Další informace