Seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice p. o., Lužnice 109, 379 01 Třeboň jako příslušný správní orgán podle § 34, § 165 odstavec 2 písmeno b) a v souladu s § 183 zákona číslo 561/2004 sbírky, (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem číslo 500/2004 sbírky, o správním řádu, rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2016/2017 takto:

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2016/2017 se přijímají tito uchazeči:

ZSaMS-LUZ-36–2016 č.1

ZSaMS-LUZ-37–2016 č.2

ZSaMS-LUZ-38–2016 č.3

ZSaMS-LUZ-39–2016 č.4

ZSaMS-LUZ-40–2016 č.5

ZSaMS-LUZ-41–2016 č.6

ZSaMS-LUZ-42–2016 č.7

ZSaMS-LUZ-43–2016 č.8

ZSaMS-LUZ-44–2016 č.9

Akce na měsíc duben

Akce na měsíc duben

7.4. – ředitelské volno-z důvodu odstávky elektřiny

14.4. – Noc s Andersenem s přespáním ve škole

15.4. – Čtení v místní knihovně + hledání kešky

19.4. – konzultační odpoledne 14.15 – 17.00h

21.4. – přírodovědná exkurze v centru Semenec (Týn nad Vltavou) ZŠ i MŠ

              Odjezd: 8.00h. od školy - vlastní doprava

                              sraz v 7.45h u školy

              Příjezd: cca 12.30h. ke škole

              S sebou: Batoh, svačinu, pití, vhodnou obuv a oblečení do terénu-činnosti venku

              Oběd ve škole.

              Odpolední vyučování odpadá. Přírodovědný kroužek bude dle plánu.

Akce na měsíc BŘEZEN

Akce na měsíc březen 2016

4.3. – trénink házené ve škole

5.3. – Maškarní karneval na Obecním úřadě

         Začátek ve 14 hod.

7. – 11.3. - Jarní prázdniny

15.3. - Velikonoční dílnička – tvoření dětí s rodiči

         od 15.30h. v budově školy

         příspěvek na materiál 40,-Kč na dítě

         s sebou: výfuky vajec

17.3. – Divadlo „Viďadlo“ 8.15 h. 40,-Kč

           „Radostná zvěst Velikonoc“

18.3. – Matematický klokan – soutěž

24.3. – Velikonoční prázdniny

30.3. - Turnaj v házené

         7. 50 – sraz - autobusová zastávka

                         12.30 - příjezd do Lužnice  (oběd ve škole)         

31.3. – Výlet do Třeboně – hledání kešky

             Projekt „Kam patřím“

         7. 50 – sraz - autobusová zastávka

         8.30 – 9.30 - Nadace Vydra

                         10.00-11.00 – prohlídka třeboňského kostela – zákristie, ornáty, liturgické předměty

                         11.15 – oběd v jídelně v Třeboni

                         12.40 - příjezd do Lužnice          

Velikonoční dílna

Velikonoční dílna pro děti a jejich rodiče

úterý 15. 3. 2016

v 15.30hod. v budově školy v Lužnici

Na co se můžete těšit?    

výroba velikonočního zajíčka

barvení vajíček                        

 práce s kratonem, papírem…

Nutno vzít s sebou: výfuky vajec pro svou potřebu

malé děti nutno s doprovodem

příspěvek na materiál 40,- Kč na dítě

Na všechny se moc těšíme!

Zápis do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

se bude konat ve dnech 

od 29. 3. – 1. 4. 2016

od 9.00 do 13.00 hod. ve třídě MŠ.

Tento týden je také termínempro odevzdání potvrzených veškerých potřebných písemností (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list dítěte s lékařským potvrzením).

Formuláře k vyplnění  si můžete od 14.3.2016  vyzvednout ve třídě mateřské školy.

Těšíme se na vás!

                                                                                                          

Seznam přijatých uchazečů do 1. třídy

   Ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice p. o. jako příslušný správní orgán podle §165 odstavec 2 písmeno e) a §183 zákona číslo 561/2004 sbírky,(školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem číslo 500/2004 sbírky, správní řád, v platném znění, rozhodla podle §36 a §46 školského zákona takto:

k základnímu vzdělávání se do 1. ročníku (školní rok 2016/2017) přijímají tito uchazeči:


ZSaMS-Luz-08-2016

ZSaMS-Luz-09-2016

ZSaMS-Luz-10-2016

ZSaMS-Luz-11-2016

ZSaMS-Luz-12-2016

ZSaMS-Luz-13-2016

ZSaMS-Luz-14-2016

ZSaMS-Luz-15-2016

ZSaMS-Luz-18-2016

Další informace