Školní výdejna

Školní jídelna se nachází v 1. poschodí budovy. Slouží jak dětem z mateřské školy, tak i žákům ze základní školy. Přesnídávky, obědy i svačiny se dováží z Třeboňské školní jídelny Na Sadech.

Kategorie  Doporučené měsíční nabití
konta stravování
Cena jednoho oběda 
Strávníci do 6-ti let
(přesnídávka, svačinka)
 308,-Kč  7,- Kč

Strávníci do 6-ti let
(polévka + hlavní jídlo)

 418,-Kč  19,- Kč
Strávníci 7 - 10 let
(polévka + hlavní jídlo)
 528,-Kč  24,- Kč

Školní jídelna
Školní jídelna
Školní jídelna
Školní jídelna

Další informace