Školní družina

sd01Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

Provozní doba družiny je od 6:30 do 7:45, od 11:40 do 15:00.

30. ledna 2014 jsme otevírali krásně zrekonstruované prostory určené pro novou školní družinu. Oproti bývalé družině je zde mnohem více místa. Děti mají množnost zde plně relaxovat výběrem různých společenských her, poslechem hudby, výběrem hraček dle vlastní fantazie či hry pod vedením pedagoga.

V rámci školní družiny zde každý den kromě pátku probíhají různé zájmové aktivity:

Úterý

  •  Angličtina pro prvňáčky" - hravou formou děti navazují na kroužek z MŠ, učí se číslice, barvy, zvířátka,  mluvit v jednoduchých větách

  • "Taneční kroužek" - provede nás různými druhy tantů od country, přes lidové tance až k orientálním

Středa

  • Dramatický kroužek" – zde se zaměřujeme na kultivovaný dramatický přednes. A každé nové pololetí připravujeme jednu hru, se kterou se rádi prezentujeme na různých společenských akcích. 

Čtvrtek

  • Šikulové" - kroužek pro šikovné děti, který bude zaměřen na ruční práce, malování, kreslení, zahradní práce, vaření
  • " Přírodovědný kroužek" - zde nás čekají vycházky, výlety na kole, poznávání přírody v okolí školy, historie obce

Máme k vlastní potřebě svou kuchyňku, kterou tento školní rok budeme využívat i pro Kroužek vaření.

Další informace