Mateřská škola

msMateřská škola v Lužnici je škola s dlouhodobou historií. Byla otevřena 1. září 1947 v přízemí budovy školy. V roce 1978 byla základní škola dočasně zrušena a mateřská škola se přestěhovala do prvního patra, kde působí dodnes.

Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou do 25dětí. Hlavní pedagogický záměr je orientován směrem k dítěti, jeho specifickým potřebám a směřuje k tomu, aby děti dostaly dobré základy do života a do dalšího vzdělávání.

Specifikem této mateřské školy je především její poloha na okraji obce Lužnice, ležící uprostřed lesů a rybníků na Třeboňsku. Děti jsou v neustálém kontaktu s přírodou a dotýká se jich cyklus zemědělského roku. Samotná obec i její okolí nabízí mnoho možností k vycházkám a proto se zaměřujeme na pěstování vztahu a citu dětí k přírodě. Navazujeme na to, co už děti vědí a umí, vhodnou motivací navozujeme takové činnosti, které děti podněcují k citovému prožitku a k aktivitě při ochraně přírody přiměřenou formou k jejich věku. Nabízíme dostatek podnětů, aby se děti rozvíjely podle svých možností, aby poznaly, že vlastní aktivitou mohou ovlivňovat své okolí. Při procházkách do přírody podporujeme fyzické zdraví a zdatnost dětí, uspokojujeme zvídavost a podporujeme schopnosti potřebné k učení. Chceme, aby děti v naší školce prožívaly den bez stresů, v pohodě a přátelském ovzduší všech přítomných.

Také rodiče mají ke škole vstřícný a citový vztah, neboť většina z nich ji navštěvovala. Oblibu školky dokládá zájem o ni, rodiče oceňují individuální přístup k dětem, klidnější režim a téměř rodinnou atmosféru.

Naše priority jsou:

  • Usnadňujeme dětem první kroky v MŠ maximální péčí, zájmem, pohlazením.
  • Naší snahou je, aby se děti u nás cítily bezpečně a v pohodě.
  • Učíme děti nebát se komunikovat.
  • Pro všechny děti platí stejná pravidla.
  • Věříme v jejich schopnosti a pověřujeme je přiměřenými úkoly.
  • Stanovujeme si pravidla chování ve třídě, využíváme komunitní kruh.
  • Přizpůsobujeme denní režim dětským potřebám a zásadám zdravého životního stylu.
  • Vedeme děti k řešení konfliktu dohodou

Další informace