Přijatí žáci pro školní rok 2017/2018

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání

   Ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice p. o. jako příslušný správní orgán podle §165 odstavec 2 písmeno e) a §183 zákona číslo 561/2004 sbírky,(školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem číslo 500/2004 sbírky, správní řád, v platném znění, rozhodla podle §36 a §46 školského zákona takto:

k základnímu vzdělávání se do 1. ročníku (školní rok 2017/2018) přijímají tito uchazeči:


ZSaMS-Luz-23-2017-1

ZSaMS-Luz-24-2017-2

ZSaMS-Luz-25-2017-3

Další informace