ZÁPIS DO MŚ

 

Zápis dětí do mateřské školy Lužnice, 

se uskuteční ve dnech 2. - 4. 5. 2017  

ve třídě mateřské školy vždy od  8.00  do 10. 00 hodin.

 

Toto je zároveň termín pro odevzdání veškerých potřebných písemností:

  • Žádost o přijetí včetně kritérií pro přijetí
  • Evidenční list dítěte s lékařským potvrzením
  • Přihláška ke stravování

Později odevzdané materiály nemusí být zahrnuty do řádného zápisu.

Formuláře k vyplnění  si můžete od 18. 4. 2017  vyzvednout v mateřské školy.

 

Pro děti, které do 31.8.2017 dosáhnou věku 5 let, je od 1. 9.2017 předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad školní docházky.

Další informace