Zápis do první třídy

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2017-2018

se bude konat 5. dubna 2017 od 14.00 hod. do 16 hod. v učebně ZŠ.

Povinná školní docházka ve školním roce 2017 – 2018 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2011.

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží:


- rodný list dítěte
- vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. třídy (možno vyplnit i na místě)
- občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců
- v případě odkladu povinné školní docházky i doporučení PPP a pediatra

Další informace