Pozvánka na informativní schůzku

Všechny rodiče srdečně zveme na informativní schůzku týkající se realizace přírodní zahrady.

Setkání proběhne pod vedením zahradního architekta p. Ing. Jana Makovičky a dalšího odborníka pí Mgr. Lady Čuříkové.

Schůzka se bude konat už tento čtvrtek 9.3. v 16 hod. ve třídě ZŠ.    

Budete seznámeni:

  • s úspěšným schválením projektu „Zahradníkův      (k)rok“
  • s harmonogramem připravovaných brigád a prací …
  • prostě s tím, co nás čeká, abychom společnými silami přispěli k zútulnění přírodního prostoru kolem školní budovy pro nás všechny a hlavně pro naše děti!

Byli bychom rádi za velkou účast, abychom se společně domluvili na některých krocích realizace.

Předem děkujeme za účast J.

Další informace