Akce na BŘEZEN

akce na měsíc březen:

9.3. – v 16.00 – informativní schůzka s rodiči ohledně projektu týkající se jarních prací na Přírodní zahradě

14.3. – Předškoláci ve škole – děti z MŠ se půjdou podívat na výuku do ZŠ a vyzkouší si různé úkoly –dopo

14.3. - okresní kolo v recitační soutěži - zúčastní se výherci ze školního kola

16.3. – fotografování přihlášených dětí – začátek v 8.00h. (pí Petrželová)

24.3. – Noc s Andersenem s přespáním ve škole – Od rána bude projektový den zaměřený   na toto téma

               Tento rok téma – „MOŘEPLAVCI“ – už si můžete připravovat převleky J

25.3. So – 1. brigáda na školní zahradě

29.3. – Den otevřených dveří v ZŠ

 

Další informace