Seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice p. o., Lužnice 109, 379 01 Třeboň jako příslušný správní orgán podle § 34, § 165 odstavec 2 písmeno b) a v souladu s § 183 zákona číslo 561/2004 sbírky, (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem číslo 500/2004 sbírky, o správním řádu, rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2016/2017 takto:

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2016/2017 se přijímají tito uchazeči:

ZSaMS-LUZ-36–2016 č.1

ZSaMS-LUZ-37–2016 č.2

ZSaMS-LUZ-38–2016 č.3

ZSaMS-LUZ-39–2016 č.4

ZSaMS-LUZ-40–2016 č.5

ZSaMS-LUZ-41–2016 č.6

ZSaMS-LUZ-42–2016 č.7

ZSaMS-LUZ-43–2016 č.8

ZSaMS-LUZ-44–2016 č.9

Další informace