Zápis do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

se bude konat ve dnech 

od 29. 3. – 1. 4. 2016

od 9.00 do 13.00 hod. ve třídě MŠ.

Tento týden je také termínempro odevzdání potvrzených veškerých potřebných písemností (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list dítěte s lékařským potvrzením).

Formuláře k vyplnění  si můžete od 14.3.2016  vyzvednout ve třídě mateřské školy.

Těšíme se na vás!

                                                                                                          

Další informace