Seznam přijatých uchazečů do 1. třídy

   Ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice p. o. jako příslušný správní orgán podle §165 odstavec 2 písmeno e) a §183 zákona číslo 561/2004 sbírky,(školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem číslo 500/2004 sbírky, správní řád, v platném znění, rozhodla podle §36 a §46 školského zákona takto:

k základnímu vzdělávání se do 1. ročníku (školní rok 2016/2017) přijímají tito uchazeči:


ZSaMS-Luz-08-2016

ZSaMS-Luz-09-2016

ZSaMS-Luz-10-2016

ZSaMS-Luz-11-2016

ZSaMS-Luz-12-2016

ZSaMS-Luz-13-2016

ZSaMS-Luz-14-2016

ZSaMS-Luz-15-2016

ZSaMS-Luz-18-2016

Další informace