Zápis do 1. třídy základní školy

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Dne 4. února 2016

se v době od 14.00 hodin do 16.00 hodin

koná v Základní škole Lužnice

zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2016/2017.

Co s sebou: rodný list dítěte

                                 občanský průkaz

                                 zápisní list (dostanete v MŠ nebo na schůzce s rodiči 

                                               předškoláků)  

Den otevřených dveří : 20. 1. 2016 v čase od 8.00-11.40h.

     Schůzka s rodiči předškoláků: 21. 1. 2016 v 16.00h.

Poučení: V případě nemoci či jiných závažných důvodů je možno      s ředitelkou školy sjednat individuální termín zápisu.

Mgr. Iva Filsaková, ředitelka školy

                                                                                                                          

Další informace