Zápis dětí do mateřské školy

ZÁPIS DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

se bude konat v týdnu

od 30. 3. do 1. 4. 2015

od 9.00 do 13.00 hod. ve třídě MŠ.

 

Tento týden je také termínem odevzdání vyplněných a potvrzených všech potřebných písemností ( Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list s lékařským potvrzením).

Formuláře k vyplnění si můžete od 16. 3. 2015 vyzvednout ve třídě mateřské školy.

Těšíme se na vás!

 

Další informace