ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

 Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016

Zápis se koná:
ve středu  4. února 2015 od 14 do 16 hodin v budově školy.
Povinná školní docházka ve školním roce 2015 – 2016 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2009.
 
Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží:
  • rodný list dítěte
  • vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. třídy
  • občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců
 
Budoucí prvňáčci, těšíme se na VÁS!
 
Den otevřených dveří se bude konat 21. 1. 2015 od 8.00 do 11.40 hodin.

Další informace