Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice p. o., Lužnice 109, 379 01 Třeboň jako příslušný správní orgán podle § 34, § 165 odstavec 2 písmeno b) a v souladu s § 183 zákona číslo 561/2004 sbírky, (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem číslo 500/2004 sbírky, o správním řádu, rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 takto:

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 se přijímají tito uchazeči:

 

ZSaMS-LUZ-49–2018 č.1

ZSaMS-LUZ-50–2018 č.2

ZSaMS-LUZ-51–2018 č.3

ZSaMS-LUZ-52–2018 č.4

ZSaMS-LUZ-53–2018 č.5

Další informace