Přijatí žáci do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání

   Ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice p. o. jako příslušný správní orgán podle §165 odstavec 2 písmeno e) a §183 zákona číslo 561/2004 sbírky,(školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem číslo 500/2004 sbírky, správní řád, v platném znění, rozhodla podle §36 a §46 školského zákona takto:

k základnímu vzdělávání se do 1. ročníku (školní rok 2018/2019) přijímají tito uchazeči:


ZSaMS-Luz-26-2018 - č.1

ZSaMS-Luz-27-2018 - č.2

ZSaMS-Luz-28-2018 - č.3

ZsaMS-Luz-29-2018 – č.4

Další informace