Zápis do 1. třídy ZŠ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Dne 4. dubna 2018

se v době od 14.00 hodin do 16.00 hodin

koná v Základní škole Lužnice

zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2018/2019.

Den otevřených dveří : 27. 3. 2018 v čase od 8.00-11.40h.

Poučení: V případě nemoci či jiných závažných důvodů je možno s ředitelkou školy sjednat individuální termín zápisu.

Další informace