Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018

Ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice p. o., Lužnice 109, 379 01 Třeboň jako příslušný správní orgán podle § 34, § 165 odstavec 2 písmeno b) a v souladu s § 183 zákona číslo 561/2004 sbírky, (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem číslo 500/2004 sbírky, o správním řádu, rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 takto:

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 se přijímají tito uchazeči:

 

ZSaMS-LUZ-36–2017 č.1

ZSaMS-LUZ-37–2017 č.2

ZSaMS-LUZ-38–2017 č.3

ZSaMS-LUZ-39–2017 č.4

 

 

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 se nepřijímají tito uchazeči:

 

ZSaMS-LUZ-40–2017 č.5

ZSaMS-LUZ-41–2017 č.6

Další informace